Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
ACOUSTICA SPOTLIGHT DUNKIRK WOMAN OF FLOWERS EUGENE ONEGIN - MID WALES OPERA INTO THE ARK


ACOUSTICA SPOTLIGHT
REECE WILTSHIRE-FESSEY A 17 year old singer/ songwriter who takes inspiration from all sorts of artists. He has built a fan base of 150,000 followers on the app Musical.ly and provides music for them in online stores.

MIA HOPE Mia is a young, passionate singer/songwriter/guitarist living in Llanidloes. She is currently finishing writing her first acoustic album, some of which she...


DUNKIRK
WHEN 400,000 MEN COULDN’T GET HOME, HOME CAME FOR THEM

A FILM BY CHRISTOPHER NOLAN DIRECTOR OF THE DARK KNIGHT TRIOLOGY AND INTERSTELLAR

Dunkirk opens as hundreds of thousands of British and Allied troops are surrounded by enemy forces. Trapped on the beach with their backs to the sea, they face an impossible situation as the enemy closes in. The story unfolds...


WOMAN OF FLOWERS
Taliesin Arts Centre Co-Production with Theatr Pena

by Sion Eirian

Blodeuwedd isn’t like other women. Conjured from wild flowers by the wizard Gwydion to be the perfect wife for the warrior prince Llew, nature’s wild waves surge in her blood and when the dark desires woven into her nature are awakened the consequences are bloody for all around her.Theatr Pena return with...EUGENE ONEGIN - MID WALES OPERA
Eugene Onegin combines the compelling and heart-breaking storytelling of Pushkin with the sweeping lyricism of Tchaikovsky in a stunning exploration of love, death, life and convention.Filled with breath-taking arias including the famous letter scene, a tour de force of the soprano repertoire, the poignant tale contrasts the simplicity of country life with the sophisticated excesses of pre-revolutionary Russian court life and tells of the fated love between the innocent Tatyana and the world-weary cynic Onegin.A fabulous cast includes rising new stars and internationally recognised performers. Led by Artistic Directors Richard Studer and Jonathan Lyness, and accompanied by the brilliant Ensemble Cymru, this new production will ensure audiences are left enthralled and deeply moved.INTO THE ARK
Into The Ark announce the release of a brand new acoustic single - recorded live at the world famous RAK Studios in London. First single from their double A side is ‘Straight To Your Door’ & is available from today. Second single ‘Burning Love’ is out 5th January 2018 & the duo have also announced a UK Headline Tour...

Mawrth 30 Ionawr 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mercher 31 Ionawr 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 3 Mawrth 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 24 Chwefror 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Iau 8 Mawrth 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Yn gyntaf hoffwn ddiolch o galon I’n cwsmeriaid a fu’n ein cefnogi ni yn ystod y flwyddyn. Roedd 2017 yn flwyddyn lwyddianus iawn I ni. Nid yn unig a lwyddon ni I agor ein drysau yma yn y theatr, ond fe aethon ni at theatr ar draws gwlad gyda’n ‘Satalite Stages’ ble buon ni’n teithio o amgylch nifer o neuaddau cymunedol er mwyn dod a pherfformiadau gwych at eich stepen drws chi. Mae’n bwysig nodi...
MWY O WYBODAETH

 
   RHAGLEN GWANWYN 2018 ALLAN NAWR!

Mae ein llyfryn Gwanwyn 2018 diweddaraf ar gael nawr.
Cliciwch yma i weld neu alw i mewn i'r Swyddfa Docynnau Hafren.


   DYSGU CREATIOL

Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau    Beth am helpu eich ysgol i £1000!

Creative Learning Through The Arts

Credwn y dylai fod gan ein plant a'n pobl ifainc y cyfle i gael eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y celfyddydau gorau yng Nghymru. Yn rhan felly o brosiect mawr newydd gan Lywodraeth Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru, sefydlwyd CCC gronfa i roi'r cyfleoedd hynny i'n plant a'n pobl ifainc i ymgysylltu â gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yn rhan arferol o'u profiad dysgu ehangach.

Gall ysgolion ymgeisio am grantiau untro bychain hyd at £1,000. Gellir eu defnyddio i dalu am ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill o fewn Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch www.arts.wales/ExperiencingTheArts

Ein cynyrchiadau Ysgol sydd i ddod yw:

THE LOST BOX OF STORIES

Dydd Iau 15fed Mawrth - 10.30yb & 1.30yp

NATIONAL DANCE COMPANY WALES: DISCOVER DANCE
Dydd Gwener 23ain Mawrth - 1.00yp

BIRMINGHAM STAGE COMPANY: HORRIBLE HISTORIES
TERRIBLE TUDORS & AWFUL EGYPTIANS

Dydd Mawrth 27ain Tachwedd - Dydd Sadwrn 1af Rhagfyr 2018

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa Docynnau ar 01686 614555 neu e-bost

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
GWANWYN 2018
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: