Swyddfa Docynnau Hafren 01686 948100

Cysylltwch â Hafren

Cysylltwch â Hafren

Hafren

Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd, Powys SY16 4HU
Ffôn: 01686 948100 | E-bost:

Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

Mae ein Swyddfa Docynnau bellach ar agor. Mae'r amseroedd agor cyhoeddus newydd fel a ganlyn:

Diwrnod Oriau Agor
Dydd Llun 9:00am - 3:00pm
Dydd Mawrth 9:00am - 3:00pm
Dydd Mercher 9:00am - 3:00pm
Dydd Iau 9:00am - 3:00pm
Dydd Gwener 9:00am - 3:00pm
Dydd Sadwrn AR GAU
Dydd Sul AR GAU

Mae ein gwefan ar gael wrth gwrs a gall cwsmeriaid brynu tocynnau trwyddi, yma, yn ogystal â galw i mewn i'r Swyddfa Docynnau. Os hoffech siarad ag aelod o staff ynghylch ein sioeau, ein gweithdai cymunedol neu ein canolfan gynadledda sydd ar ddod, e-bostiwch neu ffoniwch 01686 948100.


Adborth gan Gwsmeriaid

Rydym yn gweithio trwy'r amser i wella cyfleusterau theatr, cymunedol, addysg a chynadledda Hafren. Mae eich adborth yn ein helpu i greu profiad gwell ar eich cyfer chi a'n cwsmeriaid i gyd. Rydym yn croesawu eich meddyliau a'ch awgrymiadau felly mae croeso i chi yrru neges atom.


Cwrdd â'r tîm

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys, cysylltwch â Swyddfa Docynnau Hafren ar 01686 948100. Fel arall, os oes angen i chi siarad â rhywun penodol, gyrrwch e-bost at yr unigolyn perthnasol isod.

Sara Clutton - Rheolwr y Theatr
Ffôn: 01686 948101 - Opsiwn 5
E-bost:


Del Thomas - Goruchwylydd Marchnata
Ffôn: 01686 948101 - Opsiwn 2
E-bost:

Jonathan Davies - Goruchwylydd Blaen Tŷ
Ffôn: 01686 948101 - Opsiwn 4
E-bost:

Sharon Hibbott-Preston - Swyddog Marchnata
Ffôn: 01686 948101 - Opsiwn 2
E-bost:

Iain Humphreys / Mark Raymer - Technegwyr
Ffôn: 01686 948101 - Opsiwn 6
E-bost:

Lilly Ellis - Cynorthwy-ydd y Swyddfa Docynnau
Ffôn: 01686 948100
E-bost:

Sally Clewer-Parry - Cynorthwy-ydd y Swyddfa Docynnau
Ffôn: 01686 948100
E-bost:

Jessica Stimpson - Cynorthwy-ydd y Swyddfa Docynnau
Ffôn: 01686 948100
E-bost:


Cymuned / Addysg

Melanie Pettit - Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned
Ffôn: 01686 948101 - Opsiwn 3
E-bost:

Cynadleddau

Karin Unwin - Cydlynydd Cynadleddau
Ffôn: 01686 948101 - Opsiwn 1
E-bost:


Map o'r Lleoliad