Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
ACOUSTICA: SEAN GAFFNEY MOVIE MATINEE: THE GREATEST SHOWMAN WELSH NATIONAL OPERA - RHONDDA RIPS IT UP THAT LL BE THE DAY NA NEL GAN ARAD GOCH


ACOUSTICA: SEAN GAFFNEY
A musician from Bishops Castle in Shropshire, Sean Gaffney is a singer/ songwriter who plays guitar and drums. Fusing jazz, indie, disco, afro-beat and funk Sean offers an up-tempo, groove based sound scape ideally suited to anywhere with big speakers. His dynamic and detailed guitar picking is wonderful to listen to, and his lyrics are well observed, insightful and sometimes...


MOVIE MATINEE: THE GREATEST SHOWMAN
Hugh Jackman leads an all-star cast in this bold and original musical filled with infectious showstopping performances that will bring you to your feet time and time again. Inspired by the story of P.T. Barnum (Jackman) and celebrating the birth of show business, the film follows the visionary who rose from nothing to create a mesmerising spectacle. This inspirational film...


WELSH NATIONAL OPERA - RHONDDA RIPS IT UP
Director: Caroline Clegg
Conductor: Nicola Rose

My Ladies, Lords and Gentlemen! WNO cordially invites you to the World Premiere of the rip-roaring, uproarious musical comedy Rhondda Rips It Up!

This tongue in cheek entertainment has been created for your delectation by the illustrious Ms Elena Langer (composer and suffragette) and the inimitable Ms Emma Jenkins (librettist and suffragette).

It is...THAT LL BE THE DAY
Ar ôl tri degawd o deithio fe ddychwelir cynhyrchiad ‘That’ll Be The Day’ gyda’i sioe newydd sbon. Y flwyddyn hon ceir llwythi o glasuron y 50au drwodd i’r 70au a’r 80au. Wedi eu cymysgu gyda chomedi hwyliog. Ceir gwisgoedd gwych, perfformiadau bwy anhygoel a chyfle i chi godi ar eich traed i ddawnsio. Croeso i oes...NA NEL GAN ARAD GOCH
Na Nel! – sioe newydd sbon gan Arad Goch

Yn dilyn llwyddiant ‘Oes Rhaid i Mi Ddeffro?’ a ‘Diwrnod Hyfryd Sali Mali’ rydym yn falch, ac yn gyffrous iawn, yn cyhoeddi mai cynhyrchiad newydd sbon Cwmni Theatr Arad Goch fydd yn teithio Theatrau led led Cymru mis Mai i Gorffennaf 2018 fydd ‘Na, Nel!’.
Sioe lwyfan Gymraeg newydd sbon gan Meleri Wyn...

Mawrth 26 Mehefin 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mercher 27 Mehefin 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Gwener 29 Mehefin 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 30 Mehefin 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Llun 2 Gorffennaf 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Gobeithiwn yn fawr ein bod wedi gweld cefn yr eira a’r tywydd garw ‘ma. Er ei fod yn dlws iawn mae’n creu problemau i ni yn y theatr wrth gynnal ein sioeau. Felly hoffem ymddiheuro i rheina ohonoch a oedd wedi archebu tocynnau i’r sioeau fe wnaethom ganslo oherwydd yr eira.

Gyda thristwch mawr fe gollwyd ffrind arbennig ar ddechrau mis Mawrth sef y diddanwr amryddawn Ken Dodd. Fu Ken yn perfformio...
MWY O WYBODAETH

 
   AMSEROEDD AGOR HAF

Oriau Yr Hafren o'r 4ydd o fehefin hyd at 24ain o Awst 2018 fydd 9.30yb tan 3.00yp a dau awr cyn bob perfformiad.

   RHAGLEN HAF 2018 ALLAN NAWR!

Mae ein llyfryn Haf 2018 diweddaraf ar gael nawr.
Cliciwch yma i weld neu alw i mewn i'r Swyddfa Docynnau Hafren.


   DYSGU CREATIOL

Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau    Beth am helpu eich ysgol i £1000!

Creative Learning Through The Arts

Credwn y dylai fod gan ein plant a'n pobl ifainc y cyfle i gael eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y celfyddydau gorau yng Nghymru. Yn rhan felly o brosiect mawr newydd gan Lywodraeth Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru, sefydlwyd CCC gronfa i roi'r cyfleoedd hynny i'n plant a'n pobl ifainc i ymgysylltu â gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yn rhan arferol o'u profiad dysgu ehangach.

Gall ysgolion ymgeisio am grantiau untro bychain hyd at £1,000. Gellir eu defnyddio i dalu am ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill o fewn Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch www.arts.wales/ExperiencingTheArts

Ein cynyrchiadau Ysgol sydd i ddod yw:

BIRMINGHAM STAGE COMPANY: HORRIBLE HISTORIES
TERRIBLE TUDORS & AWFUL EGYPTIANS

Dydd Mawrth 27ain Tachwedd - Dydd Sadwrn 1af Rhagfyr 2018


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Swyddfa Docynnau ar 01686 614555 neu e-bost

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
HAF 2018
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: