Swyddfa Docynnau Hafren 01686 948100

RHAGFYR HWN

Horrible Histories Horrible Christmas

Dydd Iau 7 - Dydd Sadwrn 9 Rhagfyr

Horrible Histories presents the terrific tale of Christmas! From Victorian villains to Medieval monks, Puritan parties to Tudor treats, join us on an hair-raising adventure through the history of Christmas in the company of Charles Dickens, Oliver Cromwell, King Henry VIII and St Nicholas as they all join forces to save the festive season!

ARCHEBWCH TOCYNNAU YMA


Swyddi Gwag: Cynorthwywyr Blaen Tŷ Llanw

Mae gennym swyddi gwag i gynorthwywyr blaen tŷ rhan-amser a fydd yn rheoli a gwerthu bwydydd yn ystod perfformiadau, digwyddiadau masnachol ac yn yr ystafelloedd cynadledda. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth neu i wneud cais am y swydd.


Cynlluniwch eich ymweliad: Detholiad o Beth Sydd Ymlaen

Os hoffech siarad ag aelod o staff ynglŷn â'n sioeau sydd ar y gweill, y gweithdai cymunedol neu'r ganolfan gynadledda, Anfonwch e-bost: neu ffoniwch 01686 948100 os gwelwch yn dda.

Ballet Cymru

Ballet Cymru

Roald Dahl’s Little Red Riding Hood
& The Three Little Pigs
Dydd Sadwrn 25 Tachwedd 2023

ARCHEBWCH

A Christmas Carol

A Christmas Carol

A Live Radio Play
Dydd Iau 30 Tachwedd 2023

ARCHEBWCH

Hafren And Llanidloes </br> Community Choir

Hafren And Llanidloes
Community Choir

Interactive family-friendly concert
Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr 2023

ARCHEBWCH

Horrible Histories

Horrible Histories

Horrible Christmas
Dydd Sadwrn 9 Rhagfyr 2023

ARCHEBWCH

Santa’s Christmas Wish

Santa’s Christmas Wish

The show where every child gets a present from Santa!
Dydd Sadwrn 16 Rhagfyr 2023

ARCHEBWCH

Re-Take That

Re-Take That

Take That’s Greatest Hits
Live on Stage
Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023

ARCHEBWCH

Canolfan Gynadledda Hafren

Hurio Lleoliad Y Brif Gyrchfan Cynadleddau a Chyfarfodydd yng Nghanolbarth Cymru

Mae awditoriwm y theatr a'n hystafelloedd cynadledda wedi'u cyfarparu'n llawn ar gael ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd busnes a digwyddiadau arbennig. Gydag arlwyo sy'n gweddu i bob gofyniad, mae'r theatr yn cynnig amgylchedd proffesiynol ac addas i fusnes, sy'n hyblyg wrth ddarparu ar gyfer amrediad mawr o niferoedd o ddeg ac i fyny.

Darllenwch Ymlaen...
COMMUNITY AND OUTREACH

Cymuned ac Allgymorth Gweithdai a Dosbarthiadau

Mae Hafren yn defnyddio pŵer y celfyddydau i gyfoethogi bywydau pobl, gan greu cysylltiadau i roi cyfle i bobl ddarganfod mwy am y celfyddydau a'u creadigrwydd eu hunain. Mae gwaith ymgysylltu yn ein cymunedau lleol wedi datblygu ar garlam ac erbyn hyn mae Hafren yn gartref i nifer o weithgareddau cymryd rhan ac a arweinir gan y gymuned sy'n cynyddu trwy'r amser, y maent yn herio ac yn ysbrydoli.

Darllenwch Ymlaen...