Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Telephone Hafren Box Office on 01686 614555.
SWYDDFA DOCYNNAU YMHOLIADAU: 01686 614555 x close window
WHAT'S ON THIS SEASON AT HAFREN

Nyrsys Nyrsys
Gwener 23 Tachwedd 2018 7:45PM


gan Bethan Marlow
Caneuon gan Rhys Taylor a Bethan Marlow

Syniad gwreiddiol gan Sara Lloyd a Bethan Marlow

A hithaun flwyddyn pan for Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed, cawn gipolwg ar brysurdeb dyddiol ward canser mewn ysbyty yng Nghymru heddiw, gyda sgript a chaneuon wediu llunio o gyfweliadau nyrsys go iawn. Maer ddrama newydd hon yn rhoi llwyfan i brofiadau nyrsys yr heriau y maen nhwn eu hwynebu yn eu gwaith o ddydd i ddydd, ar direidi, y chwaergarwch, ar teimlad o alwedigaeth syn eu cynnal. Dyma ddarlun or galon o fywyd a gwaith yr arwyr hyn syn gofalu amdanom ni ac am ein hanwyliaid mewn cyfundrefn iechyd dan bwysau parhaol.

Cyfarwyddwr: Sara Lloyd
Cyflwynir Nyrsys mewn cydweithrediad Pontio.
Mynediad ir di-Gymraeg drwy gyfrwng Sibrwd.

by Bethan Marlow
Songs by Rhys Taylor and Bethan Marlow
Original idea by Sara Lloyd and Bethan Marlow
As this year sees the NHS turn 70, we take a look behind the scenes of a busy cancer ward in a hospital in Wales today, with script and songs created from interviews with real nurses. This new play shines a light on nurses experiences the challenges they face in their day-to-day work and the mischief, sisterhood and sense of vocation that sustains them. A heartfelt depiction of the life and work of these real-life heroes who care for us and our loved ones within a healthcare system thats under perpetual strain.
Director: Sara Lloyd
Nyrsys is presented in association with Pontio.
English language access via Sibrwd.


Tocynnau: £12.00 | Gostyngiadau: £10.00

  Seddi: Ardull Theatr  Ardull Theatr

close window x

Hafren ©2011. All Rights Reserved.
Box Office Enquiries: 01686 614555
Email: