Swyddfa Docynnau Hafren 01686 948100

CYMUNED AC ALLANOL

Cymuned ac Allanol
Gweithdai a Dosbarthiadau Wythnosol Ymgysylltu â'r Gymuned yn Hafren

Mae Hafren yn defnyddio effaith y celfyddydau i gyfoethogi bywydau pobl a gwneud cysylltiadau i roi cyfle i bobl ddarganfod mwy am y celfyddydau a'u creadigrwydd eu hunain. Mae gwaith ymgysylltu yn ein cymunedau lleol wedi datblygu ar raddfa gyflym ac mae Hafren erbyn hyn yn croesawu nifer gynyddol o gyfranogiad a gweithgareddau a arweinir gan y gymuned sy'n herio ac ysbrydoli.


Ceir manylion am ein gweithdai a'n dosbarthiadau mewnol cyfredol isod.
Os hoffech gael rhagor o fanylion am ein gwaith Ymgysylltu â'r Gymuned, cysylltwch â
Mel Pettit // Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned - ff: 01686 948101 Opsiwn 3 | e:

Celf yn y Gymuned

Celf yn y Gymuned

Dydd Iau 10.30am - 12.30pm


Dosbarthiadau celf greadigol gan y darlunydd o Fachynlleth Zoe Mach. Anffurfiol, cyfeillgar ac yn addas i bobl o unrhyw oedran a galluoedd. Menter Gymunedol gyda chyllid gan Gyngor y Celfyddydau Cymru.

Dosbarthiadau wedi'u hariannu dan arweiniad Zoe Mach
Os hoffech ddod i'r dosbarthiadau, cysylltwch â Mel Pettit ar 01686 948101 - Opsiwn 3 neu e-bostiwch:

Cerddoriaeth i Fabanod a Phlant Ifanc

Cerddoriaeth i Fabanod a Phlant Ifanc

Dydd Gwener 9.30am - 10.30am

Dosbarth canu cyfeillgar, croesawgar a llawn hwyl ar gyfer plant 0-5 oed, 30 munud o ganu, 30 munud o de a sgwrs. Dyma'r cam cyntaf yn y rhaglen Cerddoriaeth Da Capo Music ysbrydoledig a blaengar. Darparir bwydydd ond dewch â'ch cwpan eich hunan.

Arweinir gan Charlotte Woodford
£3 yr wythnos | Bwciwch eich lle yma

Canu er Iechyd yr Ysgyfaint

Canu er Iechyd yr Ysgyfaint

Dydd Gwener 1.00pm - 2.30pm

Mae canu yn weithgaredd ffantastig i wella iechyd yr ysgyfaint. Ymestyn, ymlacio ac ymarferion anadlu gan ddefnyddio'r llais a chanu. Datblygu ymwybyddiaeth o batrymau anadlu a chyhyrau anadlu cynradd. Nid oes angen gallu ym maes canu o gwbl.

Arweinir gan Charlotte Woodford
£3 yr wythnos | Bwciwch eich lle yma

Am fwy o wybodaeth am y dosbarthiadau uchod, cysylltwch â Swyddfa Docynnau Hafren ar 01686 948100 neu e-bostiwch:


Cor Cymunedol Hafren

Côr Cymunedol Hafren

Dydd Llun 6.45pm - 8.45pm

Hyfforddiant medrus, repertoire ysbrydoledig a llawer o chwerthin. Canu a theimlo'n ffantastig! Mae croeso i bawb, o ddechreuwyr i ganwyr profiadol.

Arweinir gan Charlotte Woodford
Cysylltwch â Charlotte ar 07828 413484 neu e-bostiwch am fwy o wybodaeth.

Ysgol Llwyfan MA

Ysgol Llwyfan MA

Dydd Mawrth 4.30pm - 7.30pm

Dosbarth theatr gerddorol newydd i ysbrydoli a chefnogi pobl ifanc trwy gyfrwng y celfyddydau perfformio.

Dosbarthiadau:
4.30pm - 5.30pm am 4 i 6 blynedd
5.30pm - 6.30pm am 7 i 10 mlynedd
6.30pm - 7.30pm am 11 i 17 mlynedd.

Arweinir gan Melanie Jayne Lee
Cysylltwch â Mel am fwy o wybodaeth.

Hafren Community Choir

'Arrive & Jive' Y Drenewydd

Nos Fawrth 7.45pm - 9.15pm

Mae 'Newtown Jive' yn addo bod yn noson o gerddoriaeth, camaraderie, a symudiadau bythgofiadwy. Mae croeso i bawb, dim ots os ydych yn ddawnsiwr profiadol neu chwilio am hwyl a sbri yng nghanol yr wythnos.

£5 y sesiwn a bydd yr ail ddosbarth yn rhad ac am ddim!

Arweinir gan Stephen Thomas
Cysylltwch â Steve ar 07730 454864 neu e-bostiwch am fwy o wybodaeth.


NYP Stage School

NYP Theatre Group

Ar ddydd Llun ac ar ddydd Mercher
Grŵp theatr gerddorol ydym ni sy'n anelu at ddatblygu doniau a sgiliau perfformwyr ifanc.
Bob Nos Lun
4 - 4.30pm Theatr Gerddorol Fach
4.30pm - 6.30pm Tîm Creadigol a Dawns
Bob Nos Fercher
4 - 5.30pm Ysgol Lwyfan Y Drenewydd (6 - 11 oed)
4 - 7pm Ysgol Lwyfan Y Drenewydd (11 - 18 oed)

Dan arweinyddiaeth Freya Rowlands
Cysylltwch â Freya am fwy o wybodaeth.


Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau Cymunedol Hafren, cysylltwch â
Mel Pettit // Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned
ff: 01686 948101 Opsiwn 3 | e:

Adborth o'n Dosbarthiadau Celf Gymunedol:

'BRILLIANT! Zoe is patient, approachable, friendly, supportive. During the lockdowns, these classes kept me in touch with other people who shared the same interests as me. It gave me something else to focus on and a sense of achievement which makes you feel good.' Zoom Participant, Dolgellau.

'I have been coming since the very beginning, it's really helped me. I've tried a lot of creative classes, and this is the only class I have attended that has really inspired me and given me confidence. I can't praise Zoe enough. It's a lovely venue to visit and I've met some lovely people.' Regular participant.

Zoe Mach Community Artist
Lifebulb
MA Stage School
Jones The Dance
Arts Council of Wales
Powys County Council
National Lottery
Gweithdy Cymunedol