Oriel Hafren

Oriel Hafren

Byddwch greadigol: Pŵer y Celfyddydau

Noder bod yr oriel ar gau ar hyn o bryd oherwydd y cyfyngiadau Covid. Byddwn yn diweddaru'r wefan pan fydd modd i ni ailagor.
Mae'r oriel fel arfer ar agor ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.30am a 5.30pm ac ar ddydd Sadwrn
ddwy awr cyn y perfformiad ar ddiwrnodau perfformiadau'n unig.

Mae mynediad am ddim. Ambell waith, mae'n bosib y cwtogir ar oriau agor yn ystod y dydd; ffoniwch y swyddfa docynnau os dymunwch sicrhau y bydd yr oriel ar agor ar gyfer eich ymweliad. Mae cyfleoedd arddangosfa yn agored i bawb ac yn cynnig cyfle i gwrdd â'r artistiaid a thrafod eu gwaith gyda nhw. Mae paned ar gael yn ddi-dâl yn ystod sesiynau agoriadol.

ARDDANGOSFEYDD
Os hoffech chi arddangos eich gwaith celf yn Oriel Hafren yn y dyfodol, cysylltwch ag
Anne Grieve | ff: 01686 614555 | e: