Y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Er mwyn cydymffurfio â GDPR (y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol) a ddaeth i rym ar 25 Mai 2018, hoffem sicrhau ein cwsmeriaid ein bod yn trin y data a ddaliwn fel mater o'r ddifri pennaf.

Mae ein cronfa ddata'n cynnwys dim ond y rheiny sydd wedi archebu o leiaf un tocyn gyda ni, ac anfonir y llyfryn dim ond i'r rhai sydd wedi archebu tocyn o fewn y tair blynedd ddiwethaf. Mae hyn yn golygu bod y data'n diweddaru ei hun yn gyson ac rydym yn tybio os nad ydych wedi archebu o fewn y tair blynedd ddiwethaf naill ai eich bod wedi symud allan o'r ardal neu nad oes gennych ddiddordeb yn ein sioeau mwyach.

Gallwch gael eich tynnu o'r gronfa ddata unrhyw bryd trwy gysylltu â ni yn y naill na'r llall o'r ffyrdd a ganlyn:

ffôn: 01686 614555 | e-bost: