Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
CIRCUS OF HORRORS BRAINIAC LIVE SEMELE - MID WALES OPERA SINFONIA CYMRU JOE SWIFT: A MAN ABOUT THE GARDEN


CIRCUS OF HORRORS
The Circus of Horrors celebrates its 21st anniversary as it takes to the road with its latest incarnation “The Never-ending Nightmare”. The spectacular features an amazing amalgamation of bizarre, brave & beautiful acts all woven into a Alice in Horrorland type story driven by a mainly original soundscape & performed with a forked tongue firmly in each cheek!
Celebrity Quotes:-
‘I loved...


BRAINIAC LIVE
Get your Easter off with a bang

Strap on your safety goggles boys and girls, due to popular demand Science’s greatest and most volatile live show is returning with a vengeance. Based on the multi-award winning TV show, Brainiac Live! is back. More mischievous than ever before Brainiac Live! will take you on a breathless ride through the wild world of...


SEMELE - MID WALES OPERA
Opera Canolbarth Cymru a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn cyflwyno cyd-gynhyrchiad, mewn cydweithrediad â’r Academy of Ancient Music :-


Opera Faróc orchestol Handel


Semele


Cerddoriaeth: G. F. Handel, Libretto: William Congreve ar ôl Ovid.

Cyfarwyddwr Cerddorol Nicholas Cleobury, Cyfarwyddwr Artistig Martin Constantine

Perfformiwyd Semele Handel am y tro cyntaf yn 1744 yn Covent Garden ac...SINFONIA CYMRU
Leading Welsh chamber orchestra Sinfonia Cymru presents an evening of music for string quartet, featuring works by three of the most popular and renowned composers of the genre, Mozart, Shostakovich and Haydn. Join us for an enchanting and lively programme, showcasing the first string quartet written by Mozart and Haydn’s ‘Lark’ Quartet, the most celebrated of the Op. 64 set...JOE SWIFT: A MAN ABOUT THE GARDEN
TV presenter Joe Swift digs deep to reveal his fascinating story from his Rock n Roll youth to becoming one of the country’s top Garden Designers. Hear what really happens behind the scenes at the RHS Chelsea Flower Show and Gardeners World and find out what it takes to get a Chelsea Show Gold Medal?

Early Saver if booked before Friday...

Sadwrn 25 Mawrth 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Gwener 7 Ebrill 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 18 Chwefror 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 11 Mawrth 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Gwener 17 Mawrth 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO
Yn ymweld â phentrefi cyfagos yn fuan - Llwyfan Lloeren Yr Hafren, sy’n cynnig theatr, dawns a chân o safon uchel ond ar raddfa ychydig yn llai. Cadwch lygad allan am rai o’r digwyddiadau sydd ymlaen yn eich cymunedau a neuaddau cymunedol ar draws Sir Drefaldwyn yn fuan. Y tymor hwn dewch i ymweld â Gwyn Emberton a ddaw â Dawns Cydweithredol Rhyngwladol i Neuadd y Dref Maldwyn ym mis Chwefror, ble cewch...
MWY O WYBODAETH

 

BETH SY'N NEWYDD AR GYFER 2017
Whitney Queen of the Night, The Searchers a David Walliams' Awful Auntie yn dod i Hafren yn bellach ymlaen yn y flwyddyn. Am fwy o manylion gweler ein cylchlythyr diweddaraf yma. Os hoffech chi dderbyn diweddariadau e-bost rheolaidd a gwybodaeth am Hafren, danysgrifiwch i'n Rhestr Bostio os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------
BETH SY'N DIGWYDD YN HAFREN
- CHWEFROR 2017

Mae ein cylchlythyr diweddaraf wedi cael ei e-bostio at holl danysgrifwyr ar ddechrau mis Chwefror 2017, mae copi ohono ar gael yma. Os hoffech chi dderbyn diweddariadau e-bost rheolaidd a gwybodaeth am Hafren, danysgrifiwch i'n Rhestr Bostio os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------
GWANWYN 2017 LLYFRYN ALLAN NAWR!
Mae ein llyfryn Gwanwyn 2017 allan nawr. Cliciwch yma i'w weld ar-lein neu fel arall galwch i mewn i'r swyddfa docynnau i gael eich copi.

-------------------------------------------------
ORIAU AGOR Y SWYDDFA DOCYNNAU
Mae Swyddfa Docynnau The Hafren ar agor i dderbyn ymwelwyr yn bersonol o ddydd Llun hyd ddydd Gwener, rhwng 9.30yb a 5.30yp, hefyd dydd Sadwrn dwy awr cyn perfformiad ar ddiwrnodau perfformiad yn unig. Mae digon o le ar gyfer parcio y tu allan.

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
GWANWYN 2017
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: